Λογαριασμοί Τράπεζας

Δικαιούχοι Λογαριασμών:
Γ. ΦΑΡΜΑΚΟΜΥΤΗΣ – Γ. ΣΚΕΜΠΗΣ Κ Σια Ο.Ε
IBANs
EUROBANK: GR2902602060000190200169318
ΕΘΝΙΚΗ: GR5101102130000021344168725
ALPHA: GR9501407010701002002023630
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR7901722110005211098175856