Τρόποι πληρωμής

Στις παραγγελίες με τραπεζική μεταφορά υπάρχει περιθώριο 5 ημέρων για την κατάθεση. Οι παραγγελίες ακυρώνονται αυτόματα μετά το πέρας αυτών των ημερών.

Scroll to Top